Vývoj aplikácií v jazyku Lua

Vývoj Lua.org

Vývoj Fit.sk

Kombinácia technológie odľahčeného skriptovacieho jazyka Lua s vhodným frameworkom umožní vytvoriť aplikáciu pre široké spektrum zariadení. Ide napr. o výbornú alternatívu k vývoju mobilných aplikácií s použitím web technológií (kombinácia: html, css, javascript). Výhodou je znovupoužitie vytvoreného kódu (univerzálny kód) a jeho prispôsobenie pre zvolené koncové zariadenie a prihliadnutím na jeho špecifiká. Jazyk Lua je jednoduchý a rokmi overený programovací jazyk.

Príklad univerzálneho využitia jazyka Lua pre koncové zariadenia. Môže ísť napríklad:

Termín

  • podľa rozsahu prác (4 hodiny čistého času / 1 pracovný deň)

Cena

  • 40,- € / 1 hodina (programovanie v Lua)

Forma

  • dodanie hotovej aplikácie na kľúč (vytvorenej v jazyku Lua)

Postup

  • pošlite nám na posúdenie špecifikáciu požadovanej funkčnosti modulu/aplikácie
  • ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať

Poznámka

  • alternatívou pre vás môže byť vývoj aplikácií v skriptovacom jazyku Javascript.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na fit@fit.sk