Testovanie aplikácií

Testovanie

Testovanie Fit.sk

Vyvinuli ste novú aplikáciu, s ktorou máte veľké plány. Určite ste ju riadne testovali, ale aký by bol pohľad externistu? Žiaľ často funguje niečo ako “autorská slepota”. Niektoré nedostatky sa interne prehliadajú (nevidia) a šancu odhaliť ich majú iba nezainteresované osoby. Je to bežný jav (len ten kto nič nerobí, nič nepokazí), s ktorým vám vieme pomôcť. Zameriame sa na testy z pohľadu typického užívateľa. V aplikáciach pri testovaní pátrame po exaktných chybách (kde niet pochýb o omyle) ale i po rôznych problematických bodoch (napr. funkčnosť, dizajn, čitateľnosť, prehľadnosť, použitý jazyk/gramatika, rýchlosť atď.), ktoré môžu znepríjemňovať život koncovým užívateľom. Dobrá aplikácia má efektívne plniť účel, na ktorý bola určená a musí byť “užívateľsky prívetivá“. Ideálne, ak je aplikácia tak jednoduchá, ako je to len možné, ale ani o kúsok viac.

Aké tipy aplikácií dokážeme pre vás otestovať:

Výhody našej testovacej služby:

 • viackrát sme “zhodili” aplikáciu, o ktorej autori tvrdili, že je 100% odolná 🙂
 • získate presný popis okolnosti, za ktorých k prípadným chybám dochádza
 • ak je to možné (väčšinou áno), navrhneme aj možnosti odstránenia chýb
 • sami si určíte do akej hĺbky (koľko hodín) sa budeme testovaniu venovať
  (testovanie sa môže vykonávať na viacero etáp/fáz podľa dôležitosti)

Termín

 • podľa náročnosti projektu

Cena

 • 16.- € / 1 hodina
 • + cena samotnej aplikácia (len v prípade, ak je potrebné aplikáciu zakúpiť)

Forma

 • elektronicky (pdf dokument)

Postup

 • pošlite nám základné info (popis a cieľ aplikácie) + zdroj ako aplikáciu získať
 • ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať

Reagujte na túto ponuku, napíšte na fit@fit.sk