Kontrola nefunkčných liniek vo web prezentácii

Testovanie

Testovanie Fit.sk

Chcete zistiť, či je vaša web prezentácia v poriadku? Objednajte si kontrolu nefunkčných liniek. Nefunkčné linky (adresy) spôsobia vypísanie známej chyby “404“. Získate zoznamy chybných interných (v rámci vašich stránok) i externých hyperlinkových odkazov (mimo váš web) vo vašej prezentácii s uvedením stránok (adries, kde sa linky nachádzajú), aby ste ich mohli čo najskôr opraviť (ak sa jedná o “preklep” v adrese) alebo vymazať (ak odkazovaný zdroj už neexistuje).

Mať všetky (interné i externé) hyperlinky v poriadku je takisto jednou z dôležitých súčasti SEO aktivít a zároveň ovplyvňuje užívateľský zážitok (UX). Odporúčame kontrolu previesť pred každou online kampaňou, aby ste si “nepokazili” meno a neplatili zbytočne za niečo čo nefunguje, tak ako má. Službu odporúčame využívať opakovane (vždy po väčších úpravách obsahu alebo zmenách v kóde).

Môžte si dať skontrolovať:

  • váš vlastný web (následne by mala nasledovať oprava zistených chýb)
  • ľubovoľnú inú web prezentáciu (napr. vášho konkurenta, aby ste videli vyzerá jeho starostlivosť o web)

Termín

  • 2 pracovné dni

Cena

  • 35,- € / 1 web prezentácia (doména 2. alebo 3. úrovne)

Forma

  • elektronicky (pdf dokument)

Postup

  • pošlite nám webovú adresu sídla, ktoré chcete otestovať
  • ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať

Poznámka

  • ak zistíme, že daná web prezentácia sa nedá z akejkoľvek príčiny otestovať, vrátime vám celú zálohu späť
  • ak zistíme, že daná web prezentácia neobsahuje žiadnu chybu, platíte dohodnutú sumu (testy prebehli)

Pošlite nám vašu otázku alebo požiadavky na fit@fit.sk