Digitalizácia video nahrávok

Digitalizácia

Digitalizácia Fit.sk

Máte starší video materiál nahratý ešte na “mechanických” video kazetách? Potrebujete video nahrávky archivovať, alebo exportovať (transformovať) do digitálnej podoby kvôli ďalšiemu použitiu? Kvalita výstupného digitálneho záznamu bude vychádzať z pôvodného zdroja (rozlíšenie, zaostrenie, farby atď.). Spracovaný materiál sa dá ďalej upravovať vo video editoroch a zálohovať na digitálnych médiach (napr. SSD, HDD, USB). Z nami dodaného zdroja dokážete prostredníctvom video kodekov konvertovať digitálny záznam do formátu a veľkostí aké len potrebujete (napr. na umiestnenie na YouTube. alebo prehrávanie v ľubovoľných mobilných telefónoch).

Príklady vstupných video záznamov, ktoré dokážeme digitalizovať:

Termín

 • od 10 dní (podľa počtu dodaných nahrávok)

Cena

 • 32  € / 1 pôvodný nosič (do 4 hodín video záznamu)
 • cena obsahuje i poštové náklady v rámci Slovenskej republiky

Forma

 • DVD média (odoslané poštou na vami udanú adresu)

Postup

 • pošlite nám základné info o vašich video nahrávkach:
  • koľko hodín video materiálu sa nachádza na kazetách
  • v akom formáte máte pôvodne video nahrávky
 • ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať

Poznámka

 • v prípade väčšieho množstva video materiálu, spracujeme najprv 1 úvodnú vzorku (posúdenie kvality výstupných dát)
 • pokiaľ sa nebude dať pôvodný video záznam načítať, zaplatíte iba poštovne (ak si budete želať zaslať nahrávky späť)

Reagujte na túto ponuku, napíšte na fit@fit.sk