Audit online komunikácie

MarketingTestovanie

Marketing Fit.sk

Ste zvedaví ako komunikujú na internete vaši zamestnanci alebo pracovníci konkurencie? Využite službu audit online komunikácie, ktorá vám dodá relevantné výsledky (fakty). Prieskum prebehne formou reálnej internetovej komunikácie s vybraným subjektom. Ide o obdobu metódy mystery shopping prispôsobenú online prostrediu so zameraním na online interakciu (kladenie súvisiacich otázok a získavaním odpovedí).

Na aké parametre sa sústredíme:

 • čas reakcie na dopyt
 • forma a obsah odpovede
 • kvalita (relevantnosť) odpovede

Výhody nášho prístupu k auditu online komunikácie:

 • viacročné skúsenosti s prieskumom online komunikácie
 • možnosť otestovať aj zahraničné subjekty (v angličtine)
 • testovanie všetkých dostupných online kanálov ako napr.:
 • sústredenie sa na podstatné body online komunikácie
 • anonymita (zadávateľ auditu ostáva utajený)

Termín

 • do 6 pracovných dní (podľa rýchlosti reakcií skúmaného subjektu)

Cena

 • 164,- € / 1 séria testov

Forma

 • elektronicky (pdf dokument)

Postup

 • pošlite nám názov (adresu) subjektu, ktorý chcete otestovať a oblasť, ktorá vás primárne zaujíma
 • ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať

Poznámka

Reagujte na túto ponuku, napíšte na fit@fit.sk