Analýza vyhľadávaných slov a výrazov

AnalýzaMarketing

Analýza Fit.sk

Chcete zistiť, čo konkrétne na internete vyhľadávajú ľudia, ktorých chcete osloviť? Chcete zistiť objem tých vyhľadávaných slov či výrazov a ich trendy v čase? Radi by ste vedeli s akými približnými cenami máte počítať pri PPC (CPC) reklame (napr. Adwords, Sklik, eTarget)? Chcete si overiť, či je vaša web prezentácia dobre nastavená z pohľadu obsahu alebo či je online reklama správne zacielená? Využite našu analýzu kľúčových slov a výrazov.

Používanie vhodných a správne zameraných kľúčových slov (keywords) je nevyhnutnosťou pre SEM a je takisto i pre SEO aktivity. Môžte si dať analyzovať:

 • aktuálne používané slová / výrazy na trhu
 • momentálne trendy a objemy vyhľadávania
 • potenciál trhu (záujem o služby / produkty)
 • odhady cien (pre PPC reklamu)

Termín

 • 3 pracovné dni

Cena

 • 48,- € / 1 séria kľúčových slov (výrazov)

Forma

 • elektronicky (pdf dokument)

Postup

 • definujte vašich ideálnych návštevníkov (jazyk, vzdelanie, národnosť, bydlisko)
 • pošlite nám základne údaje o vašom obore pôsobenia a navyše:
  • oblasť (kľúčových slov) chcete preveriť alebo
  • pár vzorových slov, ktoré vás napadnú alebo
  • vašu web stránku, či web stránku konkurencie
 • ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať

Pošlite nám vašu otázku alebo požiadavky na fit@fit.sk