Administrácia Sklik kampane

AdministráciaMarketing Seznam Sklik

Administrácia Fit.sk

Potrebujete sa spropagovať v Českej republike rýchlo a efektívne? SKLIK.CZ od Seznamu odporúčame ako výhodnú PPC reklamu (popri reklamách Google AdWords cielených na Českú republiku). Reklamu môžete cieliť podľa mnohých hľadísk. Propagovať sa môžete formou:

Výhody našich admin služieb pre SKLIK reklamu:

 • vieme vám pomôcť s vytvorením novej kampane (i Sklik konta), alebo s úpravami existujúcej
 • sami si zvolíte, aký rozsah prác si zabezpečíte sami a aký si dáte zrealizovať externým správcom
 • naša administrácia nevyžaduje žiadnu viazanosť, exkluzivitu alebo minimálny odber služieb

Výhody online reklamného systému SKLIK z nášho pohľadu:

 • ide o najpoužívanejší lokálny PPC (CPC) systém používaný v Českej republike (CZ)
 • platíte len za výsledky reklamy
 • rozpočet máte pod kontrolou (určíte si denné limity a miniete iba vami zvolenú čiastku)
 • previazanosť so službami portálu Seznam.cz

Termín

 • od 1 až 2 dni po dodaní kompletných informácií potrebných pre nastavenie / úpravu kampane

Cena

Forma

 • nastavenie / editácia kampane vo vašom Sklik.cz konte cez správcovský prístup

Postup

 • pošlite základné informácie o pripravovanej alebo existujúcej kampani, ako napr.:
  • cieľ, ktorý chcete kampaňou splniť
  • cieľová skupina (na koho je kampaň cielená)
  • cieľová stránka (URL), na ktorú má odkazovať reklama
  • termín kampane (od kedy a do kedy má kampaň trvať)
  • prostriedky (“budget”), ktoré plánujete do kampane investovať
 • ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať

Poznámka

 • v rámci ceny nie je zarátané nabitie Sklik konta, ktoré si klient zabezpečí individuálne
 • ak máte záujem iba o nájdenie kľúčových slov, môžete využiť Analýzu hľadaných výrazov
 • ak si prajete i vytvorenie grafických reklám, môžte využiť službu na Tvorbu banerov

Reagujte na túto ponuku, napíšte na fit@fit.sk