Administrácia Google Adwords kampane

AdministráciaMarketing Google Adwords

Administrácia Fit.sk

Potrebujete sa spropagovať kdekoľvek na svete, rýchlo a efektívne? Využite široké možnosti Google AdWords. Propagovať sa môžete rôzne (pár príkladov):

Výhody našich admin služieb pre Adwords reklamu:

 • vieme vám pomôcť s vytvorením novej kampane (i Adwords konta), alebo s úpravami existujúcej
 • sami si zvolíte, aký rozsah prác si zabezpečíte sami a aký si dáte zrealizovať externým správcom
 • naša administrácia nevyžaduje žiadnu viazanosť, exkluzivitu alebo minimálny odber služieb
 • 10-ročné skúsenosti s realizáciou Adwords kampaní. Získavate konkurenčné výhody ako napr.:
  • praktické skúsenosti zo stoviek kampaní (pre desiatky zákazníkov) – čo, kde a kedy funguje
  • využívanie všetkých vhodných funkcií (Adwords pracuje stále na nových možnostiach)
  • zrozumiteľná asistencia pre potrebné kroky, ktoré  je nutné zrealizovať spoločne
  • prioritné konzultácie špeciálnych požiadaviek priamo s podporou z firmy Google

Výhody online reklamného systému Adwords z nášho pohľadu:

Termín

 • od 1 až 2 dni po dodaní kompletných informácií potrebných pre nastavenie / úpravu kampane

Cena

Forma

Postup

 • pošlite základné informácie o pripravovanej alebo existujúcej kampani, ako napr.:
  • cieľ, ktorý chcete kampaňou splniť
  • cieľová skupina (na koho je kampaň cielená)
  • cieľová stránka (URL), na ktorú má odkazovať reklama
  • termín kampane (od kedy a do kedy má kampaň trvať)
  • prostriedky (“budget”), ktoré plánujete do kampane investovať
 • ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať

Poznámka

 • v rámci ceny nie je zarátané nabitie Adwords konta, ktoré si klient zabezpečí individuálne
 • ak máte záujem iba o nájdenie kľúčových slov, môžete využiť Analýzu hľadaných výrazov
 • ak si prajete i vytvorenie grafických reklám, môžte využiť Tvorba banerov pre Adwords

Pošlite nám vašu otázku alebo požiadavky na fit@fit.sk