Blog

Posielanie rozmerných súborov

Blog Fit.sk

Pri spolupráci sa nevyhnete výmene veľkých súborov (rádovo v desiatkách či stovkách MB). Posielanie ako prílohy mailov je často nepraktické (neprehľadnosť), neefektívne (objem dát sa zdvojnásobuje) až nemožné (servery maily s veľkými prílohy zablokujú).

Základné rady a tipy:

  • e-mail používajte výnimočne (pri veľkosti súborov do 1000 kB)
  • pri citlivých údajoch, súbory šifrujte a heslá adresátovi pošlite inou cestou ako súbor
  • pri veľkom množstve súborov ich skomprimujte do 1  archívu (napr. pomocou 7-Zip).
    Ako výsledný formát archivácie použite .zip – budete mať istotu, že ju otvoria všetci.
  • pokiaľ máte priestor na serveri (napr. webhosting), využite ftp (ako klient napr. FileZilla)
  • pokiaľ nemáte/nechcete využívať vlastný priestor, využite online úložiska (viď nižšie),
    kde uložíte súbor do cloudu a protistrane pošlete (e-mailom) len adresu na stiahnutie

Príklad globálnych riešení (zoradené podľa priestoru poskytovaného zadarmo v r. 2017).
Súbory môžu byť umiestnené na neobmedzene dlhú dobu. Väčšie kapacity sa dajú dokúpiť.

Príklad lokálnych riešení (zoradené podľa max. veľkosti jedného súboru).
Súbory sú uložené len na určitý čas a/alebo sú obmedzené počtom stiahnutí.