FAQ pre partnerov

Prečítajte si odpovede na najčastejšie otázky.

Partneri Fit.sk

Najčastejšie otázky a odpovede

Ľubovoľná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si vopred preštuduje a súhlasí s našimi základnými princípmi spolupráce a navyše:

  • má založenú živnosť (napr. na POČÍTAČOVÉ PROGRAMOVANIE, PORADENSTVO A SÚVISIACE SLUŽBY) alebo inú formu podnikania
  • spĺňa teoretické i praktické odborné predpoklady na plnenie konkrétnych úloh
  • súhlasí s overením odborných predpokladov formou testovacej úlohy
  • dokáže dodržať dohodnuté podmienky (dodať prácu v termíne)

Ak to spĺňate, ozvite sa a ponúknite nám vaše schopnosti. K ničomu sa nezaväzujete (nepožadujeme exkluzivitu). Vždy ostane na vás, či určitý projekt zoberiete alebo nie. Nemusíte byť nonstop k dispozícii. Sami si určíte, kedy máte voľno a kedy chcete poskytovať služby.

Nie. Spolupráca je založená na vzájomnej dôvere a rešpektovaní dohodnutých pravidiel.

Práve naopak. Pokiaľ nás presvedčíte, vaše služby radi zaradíme do našej ponuky. Musíte však počítať s otestovaním vašej služby.

Nie. Nemôžeme vám zaručiť pravidelnú prácu. Objednávky služieb sú nepravidelné a nárazové. Môže sa však stať, že niektoré projekty sa budú periodicky opakovať určitý čas.

Provízia je odmenou za administráciu zákazky a komunikáciu s klientom, a to hlavne pri riešení krízových situácií. Vy sa môžte venovať samotnej práci. Zároveň máte istotu, že za prácu dostanete včas zaplatené (samozrejme podmienkou je dodržanie dodržanie dohodnutých podmienok z vašej strany).

Vôbec nie. Nájsť kvalifikovaných a serióznych dodávateľov na trhu IT je čoraz ťažšie. My si to uvedomujeme. Stačí pokiaľ budete “len” dodržiavať všetky dohodnuté podmienky a my sa staneme vašimi najväčšími obhajcami. Nemôže sa stať, že klient vás bude “zneužívať”.

Samozrejme ak kvôli vám padne projekt (dokázateľne vašou chybou), na ďalšiu spoluprácu vás ako partnera pravdepodobne už nepozveme.

Nie. Takisto nepožadujeme absolvovanie konkrétnych školení, kurzov a pod. Samozrejme, čím viac “vzdelania” máte za sebou, tým je to pre vás lepšie. Zažili sme však viackrát, že aj napr. “samouk” bez formálneho vzdelania dosahuje nadpriemerné výsledky. Budú za vás hovoriť výsledky.

Cudzie jazyky nie sú striktne vyžadované, pokiaľ samozrejme nie je zadaním projektu práca či komunikácia v konkrétnom cudzom jazyku. Samozrejme je to vopred známe pri každom projekte vopred, takže k problémom by nemalo vôbec dôjsť. Avšak slovenčinu musíte ovládať na slušnej úrovni (gramatické chyby môžu byť brané ako nedostatok projektu).

Podmienkou preplatenia je dodržanie termínu dodania, kvality práce a ďalších základných princípov. Ak je to všetko splnené (požadujeme potvrdenie od klienta), pošlete nám e-mailom faktúru v PDF na dohodnutú sumu. Do 5 pracovných dní od jej obdržania ju bude mať zo strany Fit.sk preplatenú. Prosím majte na pamäti, že aj po preplatení ste povinní poskytovať nápravu vád v rámci reklamačného konania.

Čo sa týka mlčanlivosti, je možné, že klient bude požadovať podpísanie zmluvy o mlčanlivosti. Pokiaľ by to tak aj nebolo, mlčanlivosť a diskrétnosť považujeme u nás za samozrejmosť. Jej nedodržaním riskujete možný súdny proces s klientom a ukončenie spolupráce s Fit.sk.

Čo sa týka záruky, musíte si uvedomiť, že aj po odovzdaní práce, ak sa príde na skryté vady, ktoré nebolo možné odhaliť počas realizácie, zodpovedáte za ich opravu. Pokiaľ by ste odmietli, riskujete ukončenie spolupráce. V prípade nezhody klient vs. partner, čo je a čo už nie obsahom reklamácie, posledné slovo má zástupca sprostredkovateľa (Fit.sk) na základe posúdenia faktov.

Áno. Ak si budete priať, aby klient nepoznal vašu identitu, vieme to zabezpečiť. V každom prípade budeme očakávať, že svoju prácu urobíte včas a kvalitne v súlade so základnými princípmi spolupráce.

Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktov.