FAQ pre klientov

Prečítajte si odpovede na najčastejšie otázky.

Klienti Fit.sk

Najčastejšie otázky a odpovede

Ľubovoľná fyzická či právnická osoba, ktorá si vopred preštuduje a súhlasí s našimi základnými princípmi spolupráce a s dodacími dobami a navrhovanými cenami, ktoré sú individuálne pre každý projekt.

Partneri (externí dodávatelia) sú najčastejšie profesionáli a firmy z IT oblasti, ktorí si týmto spôsobom chcú privyrobiť alebo otestovať nové služby. Každý záujemca prejde našim testom. Prosím rešpektujte, pokiaľ dodávateľ bude chcieť ostať v anonymite (komunikovať budete so sprostredkovateľom).

Nie. Jednoducho si vyberiete službu, o ktoré máte záujem, a objednáte si ju telefonicky či mailom. Každý projekt sa riadi jednoduchými princípmi spolupráce.

Nie. Sami sa rozhodnete, či budete využívať služby jednorazovo alebo pravidelne, avšak k ničomu sa nezaväzujete a jedine čo sa musí dokončiť je aktuálne rozbehnutý projekt.

Pre začatím projektu prevediete príslušnú sumu (kredity za Fit.sk služby) na náš účet. Následne vám doručená prostredníctvom mailu PDF faktúra za nákup kreditov na služby Fit.sk. Po skončení projektu, ak máte nárok na vrátenie kreditov (zľava z projektu) môžte požiadať o vrátenie kreditov (vystavíte nám faktúru na odpredaj kreditov), alebo si ponecháte neminutý kredit na ďalšie služby. Kredity Fit.sk nie sú nijako časovo obmedzené.

Nie. Ceny za jednotlivé služby sa môžu meniť podľa ponuky a dopytu na trhu. Avšak vy budete mať istotu, že cenu, ktorú ste si dohodli pri začiatku projektu, meniť nebudeme (aj keby sa medzičasom zvýšila).

Partner (= dodávateľ služieb) má istotu, že ste zaplatili 100% zálohu (kredit), avšak je uzrozumený, že k peniazom sa dostane jedine ak projekt včas a úplne dokončí. Pokiaľ by sa obrazne na projekt “vykašlal”, vráti sa vám celá suma späť.  Partneri sú teda dostatočne motivovaní, aby odviedli to čo majú v dohodnutom termíne.

Váš zástupca bude mať na starosti niekoľko úloh:

  • celú komunikácia so sprostredkovateľom a/alebo partnerom
  • zber a dodanie všetkých potrebných podkladov pre projekt
  • schvaľovanie plnenia cieľov potrebných pre ďalšie kroky
  • potvrdenie, či v čase termínu dodania je úloha splnená

Existujú typy služieb, ktoré sa v špecifických prípadoch nedajú zrealizovať. Pri týchto úlohách budete ešte v ponuke upozornení na potrebu úvodnej kontroly (ešte pred zaslaním vášho kreditu). Projekt sa začne iba vtedy, ak to bude možné. Pri niektorých službách budete mať exaktne uvedené, že platiť budete iba za reálny výsledok (v opačnom prípade sa vám záloha vráti).

Dajte nám vedieť o vašej požiadavke (čo najpresnejšie zosumarizujte zadanie) a je vysoká pravdepodobnosť, že vám nájdeme vhodného partnera. Sľúbiť na 100% to však nevieme.

Aby sme mohli ponúknuť čo najlepší pomer cena/výkon, celá spolupráca prebieha na diaľku a komunikuje sa výhradne elektronicky. Pokiaľ by bola požiadavka na osobnú spoluprácu, je to možné, avšak musíte počítať s nákladmi navyše (ich výška sa rieši individuálne), ako napr.:

  • doprava (cestovné náklady a náklady za čas strávený cestovaním)
  • ubytovanie (ubytovacie a stravovacie náklady)

Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktov.