Dôvody vzniku

Prečo tento projekt vôbec vznikol?

Info Fit.sk

V rámci realizácie projektov online marketingu sme s kolegami často riešili  problém ohľadom dodávania neplánovaných IT úloh, ktoré sa “vyrojili” počas spolupráce. Nemal ich kto dodať rýchlo a za rozumnú cenu.

Klienti si objednali agentúru, ktorej platili za nové nápady a realizáciu online marketingu, ale popritom potrebovali zabezpečiť množstvo “drobných” služieb. Tu vznikali problémy:

  • ich vlastní zamestnanci to spravidla nestíhali (nebol na to čas, priestor a ani kapacity)
  • služby veľkej dodávateľskej firmy boli drahé a hlavne dodacie termíny neúmerne dlhé
  • parciálne služby (“drobnosti”) nechceli riešiť ani malé firmy – neoplatilo sa im to

Mnohokrát bolo jediným riešením zadať zákazku externým partnerom (IT profesionálom), ktorí dokázali zadané úlohy spracovať rýchlo a včas popri ich hlavnom zamestnaní. Externí spolupracovníci však mali takisto vlastné problémy, a to hlavne:

  • zadanie projektu zo strany klientov sa často menilo, tým pádom sa čas dodania predlžoval, náklady stúpali
  • dodávatelia požadovali platbu čo najskôr (formou vysokej zálohy vopred a okamžitým doplatkom po dodaní)
  • klienti sa obávali, že po zálohovej platbe, nie sú dodávatelia už motivovaní, aby úlohu včas a úplne dokončili

Cieľom projektu Fit.sk je poskytnúť férovú sprostredkovateľskú platformu výhodnú pre obe strany (win-win). Partneri (dodávatelia služieb) majú istotu, že dostanú vždy zaplatenú dohodnutú odmenu (pokiaľ odvedú 100% prácu) a klienti (odberatelia) majú istotu, že partneri im vďaka presne stanoveným pravidlám dodajú včas a kvalitne požadovaný výkon. Ak nie, neprídu o vklad.

Fit.sk je lokálnym projektom spoluuspotrebiteľstva ( alebo inak zdieľanej ekonomiky) v oblasti poskytovania čiastkových služieb z oblasti informačných technológií. Na jednej strane partneri (externisti) ponúkajú svoje voľné kapacity a na druhej strane klienti (zákazníci) využívajú za zvýhodnených podmienok tieto voľné prostriedky.

Ondrej Mikula (mikula.sk)
17.3.2017 v Lipt. Mikuláši