Záujem o partnerstvo

Spojte sa s nami a ponúknite nám vaše schopnosti a vedomosti.

Partneri Fit.sk

Prinášame vám jednoduchosť a voľnosť. Nemusíte uzatvárať žiadne zmluvy ani sa nikde registrovať.

Nepožadujeme viazanosť a ani exkluzivitu. Neplatíte registračné ani iné poplatky. Zaplatíte nám jedine províziu (20%) zo zákazky, ktorú budete reálne robiť (my budeme mať 100% zálohu od klienta vopred). Pomôžeme vám s organizáciou projektu a pri komunikácii s klientom. Projekty budete riešiť len vtedy, keď vám to vyhovuje. Ak sa však do ponúknutého projektu pustíte, budeme očakávať dodržanie termínov (s presnosťou na 1 deň) a splnenie všetkých dohodnutých podmienok. Spolupráca prebieha na diaľku (redukovanie nákladov pre klientov).

Musíte v prvom rade súhlasiť so základnými princípmi spolupráce (čítajte si ich prosím pozorne). Pozrite si ponuku služieb a porozmýšľajte, či niečo podobné viete ponúknuť aj vy, alebo môžete ponúknuť úplne novú službu, ktorú po prehodnotení dokážeme rýchlo zaradiť do ponuky.

Po úvodnom kontakte, otestovaní vašich schopností môže spolupráca začať. Máte ďalšie otázky? Napíšte nám: